Akademik Değerlendirme Sistemi

Sisteme giriş için kullanıcı adı ve şifrenizi ilgili kısımlara giriniz.

Birim Faaliyet Raporunun Gönderimi
Birim faaliyet raporları tamamlandıktan sonra üst yazıları EBYS üzerinden yazılması, raporların ise elden Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmesi gerekmektedir.
ADEK ve Faaliyet Raporları
02.01.2016 tarih ve 40 sayılı yazıda biriminize ait "Birim Değerlendirme ve Faaliyet Raporları" nın 18.01.2016 tarihine kadar gönderilmesi gerektiği belirtilmişti. 2015 yılı birim değerlendirme raporlarının oluşturulması için sistemde güncelleme çalışmaları sona ermiş ve sistem kullanıcılara açılmıştır. İlgili raporların Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilme süresi 29.01.2016 tarihine kadar uzatılmıştır.
Uygulama ve Araştırma Merkezleri ve Bölüm Başkanlıklarının Dikkatine!
02.01.2016 tarih ve 40 sayılı yazımızda biriminize ait Birim Değerlendirme ve Birim Faaliyet Raporlarının 18.01.2016 tarihine kadar gönderilmesi istenmişti. Üniversitemiz A.N.S. Uygulama ve Araştırma Hastanesi ve Uluslarası İlişkiler UAM hariç diğer uygulama ve araştırma merkezleri ve bölüm başkanlıkları sadece Birim Faaliyet raporu göndereceklerdir. (ADEK sisteminde Birim Değerlendirme Raporu oluşturmayacaklardır.) İlgili raporun 29.01.2016 tarihine kadar gönderilmesi gerekmektedir.